photo1612236090090 1612236090319575072406

Viglacera (VGC) lãi trước thuế 840 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm


Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 549 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 23,6%. Viglacera cho biết, doanh thu quý 4 giảm chủ yếu do lĩnh vực vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, sản lượng sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong quý, điểm đáng chú ý, chi phí bán hàng giảm 86 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 191 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 40 tỷ đồng, lên 194 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Viglacera báo lãi sau thuế 104,2 tỷ đồng, giảm 28,8% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 90 tỷ đồng.

Viglacera (VGC) lãi trước thuế 840 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 9.413 tỷ đồng, giảm 7,2% so với năm trước đó và vượt 12,4% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu từ mảng bất động sản đạt hơn 85 tỷ đồng (gấp 3 cùng kỳ). Doanh thu từ mảng bán hàng đạt 7.334 tỷ đồng – đóng góp khoảng 78% tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thế đạt 665,4 tỷ đồng, giảm 12,4% so với năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 593 tỷ đồng.

Viglacera (VGC) lãi trước thuế 840 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Tiền và tương đương tiền cuối năm còn 1.942 tỷ đồng, giảm 768 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng 1.122 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền hơn 812 tỷ đồng (giảm 510 tỷ đồng so với đầu năm).

Giá trị hàng tồn kho cuối năm 3.683 tỷ đồng, tăng 266 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu gia tăng giá trị chi phí SXKD dở dang và hàng hóa. Giá trị nguyên vật liệu tồn kho giảm so với cùng kỳ.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.848 tỷ đồng, tăng gần 1.800 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu gia tăng giá trị tồn khi Dự án Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, dự án Khu công nghiệp Đông Mai, dự án Khu công nghiệp Tiền Hải, dự án KCN Phú Hà giai đoạn 1, dự án KCN Yên Phong II C, dự án Furama Hạ Long Resort & Villas – trong khi đó đã quyết toán các dự án KCN Đồng Văn IV, Dự án xử lý nước thải tại KCN Phú Hà, dự án trạm xử lý nước sạch tại KCN Tiên Sơn…Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *