photo1615793131430 1615793131677996928541

Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm


Tổng cục Hải quan vừa thông tin tổng kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2 đạt 10,23 tỷ USD, tăng 2,9% so với những ngày đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt hơn 48,7 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như điện thoại các loại & linh kiện tăng 201 triệu USD, sắt thép các loại tăng 179 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 157 triệu USD.

Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2 của khu vực doanh nghiệp FDI đạt 7,91 tỷ USD, tăng hơn 5% so với những ngày đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 lên hơn 37 tỷ USD, tăng hơn 32%, chiếm gần 76% tổng giá trị xuất khẩu cả nước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nửa cuối tháng 2 đạt gần 11,4 tỷ USD, tăng 23% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt hơn 47,1 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ 2020. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh như máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 299 triệu USD, tiếp đến là chất dẻo nguyên liệu tăng 177 triệu USD, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thứ 3, đạt 164 triệu USD.

Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Kim ngạch nhập khẩu nửa cuối tháng 2 của doanh nghiệp FDI đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 18% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 2 lên hơn 31,5 tỷ USD, tăng hơn 30%, chiếm gần 67% tổng giá trị nhập khẩu cả nước.

Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối tháng 2 đạt 21,6 tỷ USD, tăng 12,6% so với nửa đầu tháng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 lên 95,85 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cán cân thương mại thặng dư 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *