photo1613032686268 1613032686540907892596

Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới11-02-2021 – 16:45 PM | Sống


Chưa đầy 12 tiếng nữa là bước sang năm Tân Sửu và dưới đây là 10 nhân vật nổi tiếng được sinh ra ở các năm “con trâu”.

10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 1.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 2.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 3.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 4.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 5.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 6.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 7.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 8.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 9.
10 ‘con trâu’ khét tiếng làng xe thế giới: Từ sáng lập McLaren, Rolls-Royce tới những người đưa các hãng xe lớn lên đỉnh cao mới - Ảnh 10.

Theo Quang Phong

Trí thức trẻSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *