photo1615537705014 1615537705560782378014

Tp.HCM thu về hơn 2.500 tỷ đồng từ người dân trả nợ tiền sử dụng đất


Hiện toàn Tp.HCM có 19.300 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP. 

Đại diện Cục Thuế Tp.HCM cho biết, đã có 11.872 hồ sơ trả xong nợ. Tổng số tiền nợ Cục Thuế thống kê là 2.565 tỷ đồng đã nộp vào ngân sách Nhà nước. Còn hơn 7.000 hồ sơ không trả nợ đúng hạn theo Nghị định 79.

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ quy định các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Tp.HCM thu về hơn 2.500 tỷ đồng từ người dân trả nợ tiền sử dụng đất - Ảnh 1.

Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021, thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản sẽ cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tếSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *