photo1615905526500 16159055268302146934276

SHB được sửa đổi vốn điều lệ


Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là 17.510.090.940.000 đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này trên giấy phép là trên 15.043 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Trước đó, trong năm 2020 SHB đã thực hiện phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 17.000 tỷ đồng theo phương án được thông qua tại đại hội cổ đông.

Dự kiến trong năm 2021 SHB sẽ tăng tiếp vốn điều lệ lên mức gần 21.300 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 với tổng tỷ lệ 20,5%.

H. K

Theo Nhịp sống kinh tếSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *