photo1615540262686 16155402630172009612879

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 chưa đến 1/3 thực hiện năm trước


CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) công bố báo cáo thường niên năm 2020 trong đó có bác cáo các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Về hoạt động sản xuất, năm 2020 tổng lượng điện sản xuất đạt 5.776,7 triệu kWh, chỉ hoàn thành 93,17% kế hoạch. Trong đó sản lượng tại dây chuyền 2 đạt hơn 3.904 triệu kWh, còn lại từ dây chuyền 1. Sản lượng điện bán ra cũng chỉ hoàn thành hơn 94% kế hoạch, đạt 5.265,47 triệu kWh. Trong đó sản lượng điện bán ra từ dây chuyền đạt gần 3.583,4 triệu kWh.

Về hoạt động kinh doanh, số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận, doanh thu đạt 7.929 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2019, trong đó riêng doanh thu bán điện đạt gần 7.908 tỷ đồng. Chi phí giá vốn cao dẫn đến lợi nhuận gộp còn hơn 1.009 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.211 tỷ đồng, vượt 58% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện đạt 909 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 19,8% so với cùng kỳ, xuống còn 1.011 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 chưa đến 1/3 thực hiện năm trước - Ảnh 1.

Về chính sách người lao động, số lao động bình quân trong năm của công ty là 845 người, với thu nhập bình quân 17,52 triệu đồng/người/tháng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đặt chỉ tiêu giảm mạnh cả về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 4.402 triệu kWh và sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 3.586 triệu kWh. Kế hoạch tổng doanh thu 5.658 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 343 tỷ đồng, chỉ bằng 28,3% lợi nhuận trước thuế thực hiện được năm 2020. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 8%.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *