photo1615687954158 16156879543671275176000

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp


CTCP Nông sản thực phẩm Yên bái (CAP): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/4/2021.

CTCP Nhựa Hà Nội (NHH): Ngày 18/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Viễn thông VTC (VTC): Ngày 26/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF): Ngày 31/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 vổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Mắt kính Sài Gòn (SOV): Ngày 24/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 7/4/2021.

CTCP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng (DNR): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU): Ngày 25/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,64% (01 cổ phiếu nhận 64 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sách giáo dục tại Tp HCM (SGD): Ngày 24/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc (BWA): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC nhận tam ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST): Ngày 1/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 13/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *