photo1614652928705 16146529289801382663000

Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường trong điều kiện phòng dịch được siết chặt


Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường trong điều kiện phòng dịch được siết chặt - Ảnh 5.
Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường trong điều kiện phòng dịch được siết chặt - Ảnh 9.
Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường trong điều kiện phòng dịch được siết chặt - Ảnh 13.Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *