photo1614335792579 1614335793907253344649

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng trong năm 2021


CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán IMP) vừa họp định kỳ thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Theo đó, Dược phẩm Imexpharm báo cáo, doanh thu thuần cả năm đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2019 còn lợi nhuận trước thuế đạt hơn 255 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 29,1% so với cùng kỳ, lên gần 210 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu IMP cũng đang tăng mạnh, hiện lên sát vùng đỉnh ở mức 63.600 đồng/cổ phiếu. IMP đã tăng khoảng 13% kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đạt 1.530 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 10,7% so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng, tăng 13,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2020.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *