photo1615525252385 1615525252650391481316

Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước song ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương


CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa công bố báo cáo kiểm toán 2020. Theo đó, doanh thu bán hàng năm 2020 của DBC đạt 10.189 tỷ đồng, tăng 39,5% năm trước. Con số này thấp hơn báo cáo đã công bố 184 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, tổng doanh thu thuần của mảng sản xuất và bán thức ăn chăn nuôi và nguyên vật liệt sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2020 đạt 8.160 tỷ đồng, cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của Dabaco. Doanh thu sản xuất con giống, chăn nuôi, chế biến thực phẩm đạt 7.178 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh bất động sản hơn 1.258 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2019. Do tiêu dùng nội bộ, DBC điều chỉnh loại trừ doanh thu cho các bộ phận 6.575 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của DBC sau kiểm toán không thay đổi so với con số đã công bố trước đó, đạt 1.553,97 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.400 tỷ, gấp 4,58 lần năm 2019. 

EPS năm 2020 đạt 13.366 đồng.

Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước song ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương - Ảnh 1.
Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước song ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương - Ảnh 2.

Tổng tài sản của Dabaco đã vượt 10.100 tỷ, tăng hơn 500 tỷ so với năm trước. Công ty trong năm 2020 đã giảm mạnh nợ vay, nợ ngắn hạn giảm từ 3.237 tỷ đồng xuống 2.157 tỷ đồng (giảm hơn 1.000 tỷ), vay dài hạn giảm từ 1.415 tỷ xuống 1.243 tỷ vào cuối năm 2020.

Vốn cổ phần của DBC tại thời điểm cuối năm 2020 đạt 1.047 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 1.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.243 tỷ, thặng dư vốn cổ phần 418 tỷ. Tình hình tài chính của Dabaco khá mạnh.

Tập đoàn có khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gần 770 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 3.348 tỷ.

Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước song ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương - Ảnh 3.

Dabaco đang xây dựng rất nhiều dự án mới như nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật, nhà máy thuỷ sản Nutreco, nhà máy Nutreco Hà Tĩnh, trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, dự án khu chăn nuôi Hà Tĩnh…

Trong mảng bất động sản, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, ban lãnh đạo Dabaco nhấn mạnh, trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020 – 2025, ngoài các lĩnh vực cốt lõi, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội để triển khai dự án bất động sản nhằm tối đa hóa lợi ích.

Dabaco sẽ tập trung rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các dự án xây dựng dở dang gồm toà nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tầng và toà nhà 29 tầng tại TP. Bắc Ninh; hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên. Bên cạnh đó, Công ty còn triển khai các dự án đã được phê duyệt như Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, Bắc Ninh; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp đối với Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Bắc Ninh…

Mặc dù Tập đoàn ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng bằng lần song thu nhập của Chủ tịch Nguyễn Như So năm 2020 không đổi so với năm trước, đạt 1,64 tỷ đồng, bình quân 136,6 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của ban lãnh đạo bao gồm HĐQT và Ban Tổng giám đốc còn giảm so với năm 2019.

Doanh thu 2020 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận tăng gấp 5 lần năm trước song ban lãnh đạo Dabaco vẫn không được tăng lương - Ảnh 4.

 2 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 2.280 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 268 tỷ đồng, xấp xỉ 30% kế hoạch. Thời gian tới, Dabaco đẩy mạnh hoàn thành các dự án dở dang để nhanh chóng đưa vào hoạt động trong đó có Nhà máy TA thủy sản Nutreco Hoàn Sơn quyết tâm khánh thành trung tuần tháng 3/2021; Khẩn trương triển khai các dự án khu chăn nuôi đã được phê duyệt tại Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bình Phước…Source link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *