photo1614560187646 1614560187927795059880

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 1-5/3


Tuần mới từ 1/3 đến 5/3/2021 có 7 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có Sabeco (SAB), có Cienco 4 (C4G)…

Ngày 2/3/2021: SAB, C4G

Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – mã chứng khoán SAB) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 26/3/2021. Như vậy với hơn 641,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 962 tỷ đồng chi tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Sabeco đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu giảm sâu hơn 9.900 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 27.961 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2,6% xuống còn 4.723 tỷ đồng, vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) chốt danh sách cổ đông phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 60 tỷ đồng.

BCTC đã kiểm toán năm 2019 ghi nhận doanh thu năm 2019 đạt 2.344 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước đó còn lợi nhuận sau thuế giảm 32,5%, xuống còn hơn 92 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019 Cienco4 còn hơn 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 10 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 18 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 3/3/2021: DAE, HBD, HPB

CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng (DAE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 26/3/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Bao bì PP Bình Dương (HBD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 14/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Bao bì PP (HPB) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 14/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 4/3/2021: CPC, DAD

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/3/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 24/3/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hoàng Minh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *