photo1612957104824 16129571050632078076853

Cổ phiếu tăng gấp 4 lần, lần đầu trong lịch sử lãi trên 100 tỷ đồng, EPS 23.889 đồng


CTCP Chăn nuôi – Mitraco (mã MLS – Upcom) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Theo đó, mặc dù lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, năm 2020 vẫn là một năm “đại thắng” của Mitraco khi báo lãi sau thuế hơn 95 tỷ đồng, trong khi năm 2019 công ty này lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2020 đại thắng của Mitraco: Cổ phiếu tăng gấp 4 lần, lần đầu trong lịch sử lãi trên 100 tỷ đồng, EPS 23.889 đồng - Ảnh 1.

Cụ thể, doanh thu quý 4/2020 của Mitraco đạt 90,8 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, cả năm doanh thu đạt gần 400 tỷ đồng, tăng 54,6% năm trước. 

Do tăng giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2020 chỉ đạt 17,2% trong khi cùng kỳ 2019 đạt 26,18%. Biên lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 28,5%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4/2020 của MLS chỉ đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 41,66% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 10,06 tỷ đồng, giảm 47,56% cùng kỳ 2019.

Luỹ kế cả năm 2020, MLS lãi trước thuế 100,61 tỷ đồng, lãi sau thuế 95,55 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 10,68 tỷ đồng. Đây là kết quả lãi lớn nhất của Mitraco kể từ khi công ty này giao dịch trên Upcom, nhờ giá lợn tăng vọt vào đầu năm 2020. Năm 2020 cũng đánh dấu năm công ty đã xoá hết lỗ luỹ kế từ năm 2017 (lỗ hơn 45 tỷ đồng).

EPS năm 2020 đạt 23.889 đồng, nằm trong nhóm cao nhất trong các công ty đang giao dịch trên TTCK.

Mitraco có vốn điều lệ vỏn vẹn 40 tỷ đồng, tổng tài sản 130 tỷ đồng. Công ty vay nợ ngắn hạn chưa tới 10 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm. 

Năm 2020 đại thắng của Mitraco: Cổ phiếu tăng gấp 4 lần, lần đầu trong lịch sử lãi trên 100 tỷ đồng, EPS 23.889 đồng - Ảnh 2.

Cổ phiếu MLS tăng gấp 4 lần từ đầu nămSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *