photo1611030754171 1611030754458545946067

Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi 160 tỷ đồng năm 2020, vượt gần 11% kế hoạch


CTCP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán PDN) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020. Trong đó ghi nhận, tính riêng quý 4 doanh thu tăng 11,8% so với cùng kỳ, đạt 235,2 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm các loại chi phí, nên lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng trên 34%, lên 42,8 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2020 Cảng Đồng Nai đạt 793,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 159,5 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2019. Số lãi này cũng giúp Cảng Đồng Nai hoàn thành và vượt 10,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 133 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có gần 256 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 74 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi 160 tỷ đồng năm 2020, vượt gần 11% kế hoạch - Ảnh 1.

Cảng Đồng Nai là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực cảng biển. Doanh thu và lợi nhuận của công ty phần lớn đều từ hoạt động cung cấp dịch vụ cảng biển tại Đồng Nai. Tính đến 31/12/2020 tổng tài sản Cảng Đồng Nai đạt trên 1.016 tỷ đồng. Nợ phải trả 367 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 82 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 101 tỷ đồng.

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *