photo1611974330267 16119743304341359335124

5 trường hợp NLĐ không được hưởng chế độ ốm đau


Song, người lao động sẽ không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc một trong 5 trường hợp sau:

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

(Danh mục chất ma tuý tại Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018).

– Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động;

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau nhưng không thuộc trường hợp chăm con ốm đau dưới 7 tuổi có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 1 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015;

– Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Hà Trần

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *